red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

Ansvarligt fremstillede produkter

responsibly-made-logo

* Vores produkter fremstilles på Colgate-Palmolive fabrikker, der øger energi- og vandeffektivitet, stræber efter at reducere affald og arbejdsulykker til nul og overholder etiske arbejdspraksisser.

Miljøstyring

Vi bestræber os på at overholde alle gældende miljøregler og -forordninger – og ofte overgå standarderne – i hvordan vi fremstiller og markedsfører vores produkter og driver vores fabrikker. Høje standarder definerer miljøresultater hos Colgate; alle vores fabrikker har et fuldt implementeret miljøstyringssystem, der dækker en bred vifte af kategorier, herunder energieffektivitet, klima, vandforvaltning og affaldshåndtering.

responsibly-made-products-img1

Højdepunkter

 • Omfattende miljøinspektioner udføres i henhold til en tidsplan på gennemsnitligt 3-5 år på alle virksomhedens produktionsanlæg for at sikre overholdelse af miljøstandarder. Derudover gennemføres daglige inspektioner af sundhed, sikkerhed og miljø, samt omfattende årlige selvvurderinger for at sikre løbende overholdelse.
 • Gennem vores "5% for Planeten"-program sigter Colgate-Palmolive efter at afsætte 5% af hvert produktionsanlægs årlige kapitalbudget til projekter, der reducerer energi, vand og affald.
 • Fra 2002 til 2018 har Colgate-Palmolives globale produktionsanlæg reduceret:
  • Energiintensitet med 31,8%
  • Absolutte drivhusgasudledninger med 29,7%
  • Vandintensitet med 45,8%
  • Deponeringsaffaldsintensitet med 41,3% (2010 basisår)

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Colgate-Palmolive-medarbejdere overalt i verden bestræber sig på at opretholde en robust sikkerhedskultur og sunde og sikre arbejdsforhold, idet vi arbejder hen mod nul ulykker på arbejdspladsen.

responsibly-made-products-img2

Højdepunkter

 • Omfattende sundheds- og sikkerhedsrevisioner udføres i henhold til en tidsplan på gennemsnitligt 3-5 år på alle virksomhedens produktionsanlæg for at sikre overholdelse af sundheds- og sikkerhedsstandarder. Derudover gennemføres daglige inspektioner af sundhed, sikkerhed og miljø, samt omfattende årlige selvvurderinger for at sikre løbende overholdelse.
 • Colgate-Palmolive satte en ny standard med sine sikkerhedsresultater i 2018. Både vores samlede registrerbare andel og andel af sager med tabte arbejdsdage var hhv. 0,22 og 0,06, hvilket afspejler vores laveste antal registrerbare ulykker i et kalenderår, siden vi begyndte at spore data for mere end 25 år siden.
 • Colgate-Palmolive bruger vores medlemskab af American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) til at implementere eksponeringsstandarder for medarbejdere over hele verden. Dette hjælper med at sikre, at vores medarbejdere er beskyttede, selv på steder, hvor der ikke er lokale regler for medarbejdereksponering.
 • For at reducere de alvorlige ulykker og hændelser, der har den mest alvorlige indvirkning på vores medarbejdere, har vi implementeret et flerårigt program til at fokusere på de kritiske sikkerhedsrisici på vores globale fabrikker.

Arbejdspraksisser

Colgate-Palmolive har i lang tid bestræbt sig på at respektere menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder over hele verden og støtter De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder og Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende arbejdsstandarder. Colgate-Palmolive samarbejder med og søger forretningspartnere, der deler vores bestræbelse på universelle menneskerettigheder. Vi anerkender virksomhedernes ansvar for at respektere arbejdstagerrettigheder og deltager i interessenters overholdelse af universelle menneskerettigheder.

responsibly-made-products-img3

Højdepunkter

 • Colgate-Palmolive bruger ikke tvangsarbejde i vores egne forretningsaktiviteter, og vi stræber efter at udrydde tvangsarbejde fra vores udvidede forsynings- og værdikæder. Vi mener, at hver arbejdstager skal have fri bevægelighed, ingen arbejdstager skal betale for at arbejde, og ingen arbejdstager skal udsættes for gældstrældom eller tvinges til at arbejde.
 • For at få mere at vide om vores strategi for menneskerettigheder og tilgang til ledelse, se Colgates "Respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder": "Oplysende erklæringer".

Partnerskaber og anerkendelse

Et vigtigt element i Colgate-Palmolives ansvarlige produktionsindsats er vores engagement og samarbejde med eksterne partnere, der supplerer vores stærke interne kapaciteter og yder uafhængig tredjepartssikkerhed.

Højdepunkter

science-based-targets-logo
 • Colgate-Palmolives videnskabsbaserede klimamål relateret til fremstilling blev godkendt af Science Based Targets Initiative.
leed-logo
 • Colgate-Palmolive er forpligtet til den amerikanske Green Building Councils (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-certificering for alle nye fabrikker, og har opnået 13 produktionsanlægscertificeringer til dato.
true-zero-logo
 • Colgate-Palmolive har opnået GBCI TRUE Zero Waste-certificering på 16 fabrikker på fire kontinenter. Vi startede i USA i 2016, og siden da er vi blevet den første virksomhed, der VIRKELIG har opnået nul affald i Latinamerika, det europæiske fastland, Indien, Kina og Vietnam med fortsat arbejde i gang i Afrika og Australien.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Colgate-Palmolive har været et grundlæggende medlem af det Nationale Sikkerhedsråd siden 1913.
energy-star-award-2021-logo
 • Colgate-Palmolive er blev kåret til 2019 US EPA ENERGY STAR Partner of the Year ni år i træk (2011-2019).
 • Colgate-Palmolives fabrikker over hele verden har opnået 74 amerikanske EPA ENERGY STAR Challenge for Industry-fabriksanerkendelser.
acgih-logo
 • Colgate-Palmolive er et langvarigt virksomhedsmedlem af ORCHSE Strategies, LLC og anses for at være blandt de allerbedste virksomheder.
orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive er en organisatorisk tilhænger af American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive støtter De Forenede Nationers Global Compact-initiativ og arbejder på at tilpasse vores forretningsaktiviteter og strategier til dens ti universelt accepterede principper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption, og vi træffer foranstaltninger til støtte for FN's mål for bæredygtig udvikling.

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

"LEED" og relaterede logoer er varemærker, der ejes af U.S. Green Building Council og bruges med tilladelse.