red-cp-background

Fortrolighedspolitik

SIDST OPDATERET: 11.15.22

COLGATE-PALMOLIVES DATABESKYTTELSESPOLITIK

Colgate-Palmolive Company respekterer dine personoplysninger og værdsætter det forhold, vi har til dig. Derfor håndterer vi dine personoplysninger ansvarligt, og vi vil gerne have, at du er fortrolig med, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver dine oplysninger. Denne databeskyttelsespolitik beskriver vores praksisser i forbindelse med dine oplysninger (som defineret nedenfor), som vi indsamler på følgende måder:

●       På websteder, der drives af os, hvorfra du får adgang til denne databeskyttelsespolitik (vores «"websteder"»),

●      Gennem softwareapplikationer, der stilles til rådighed af os til brug på eller via computere og mobilenheder (vores "apps"),

●      På sociale mediesider og apps, der linker til denne databeskyttelsespolitik (samlet benævnt vores "sociale mediesider"),

●      Fra HTML-formaterede e-mailmeddelelser, som vi sender til dig, der linker til denne databeskyttelsespolitik, og

●      I offline-interaktioner, som du har med os.

Denne databeskyttelsespolitik beskriver også vores praksisser i forbindelse med oplysninger, som vi indsamler om fagfolk såsom tandlæger og dyrlæger, og studerende og sundhedseksperter ("fagfolk"), for at levere professionelt orienterede tjenester ("professionelle tjenester") til dem.

I denne databeskyttelsespolitik benævner vi samlet vores websteder, vores apps, vores sociale mediesider, vores e-mailmeddelelser, vores offline-aktiviteter og vores professionelle tjenester som "tjenesterne".

For oplysninger vedrørende vores Connected Toothbrush, se vores databeskyttelsespolitik for Connected Toothbrush.

PERSONOPLYSNINGER

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

INTERAKTION MED FAGFOLK

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

ANDRE OPLYSNINGER

SIKKERHED

VALG OG ADGANG

OPBEVARINGSPERIODE

TREDJEPARTSTJENESTER

VORES ANNONCERING

MINDREÅRIGE

RETSKREDS OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSLER

FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

TREDJEPARTSBETALINGSTJENESTE

OPDATERINGER TIL DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK

SÅDAN KONTAKTER DU OS

YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL ENKELTPERSONER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE ("EØS")

PERSONOPLYSNINGER

"Personoplysninger" er oplysninger, der identificerer dig som enkeltperson eller vedrører en identificérbar enkeltperson.

Personoplysninger omfatter:

●      Navn

●      Postadresse (herunder fakturerings- og forsendelsesadresser)

●      Telefonnummer

●      E-mailadresse

●      Kredit- og betalingskortnummer

●      Profilbillede eller andre fotos af dig

●      Sociale mediekonto-id

●      Bivirkningsoplysninger om dig

●      Andre oplysninger såsom alder, land eller navnene på dine kæledyr, når oplysningerne er knyttet til dig

●      Dine interesser (såsom emner, hvorom du anmoder om oplysninger eller på anden måde indikerer interesse)

Indsamling af personoplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere indsamler personoplysninger på en række måder, herunder:

●      Gennem tjenesterne

−       Vi indsamler personoplysninger gennem tjenesterne, for eksempel, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, registrerer en konto, opretter en profil eller foretager et køb.

●      Offline

−       Vi indsamler personoplysninger fra dig offline, for eksempel:

o   Når du bestiller over telefonen, kontakter forbrugeranliggender eller kontakter os med enhver anden forespørgsel,

o   Når du besøger vores stand på en handelsmesse eller besøger vores faciliteter,

o   Når du deltager i vores programmer eller aktiviteter eller leverer oplysninger til branchebegivenheder,

o   Når du deltager i en offline-præmielodtrækning eller kampagne,

o   Når dig eller en anden person på dine vegne indberetter en bivirkning i forbindelse med et af ​​vores produkter.

●      Fra andre kilder

−       Vi modtager dine personoplysninger fra andre kilder, for eksempel:

o   Offentlige tilgængelige databaser og kilder,

o   Dataselskaber,

o   Fælles markedsføringspartnere,

o   Tredjeparter, der indberetter bivirkninger til os i forbindelse med et produkt.

−       Hvis du forbinder din sociale mediekonto med eventuel konto, der tilbydes af os, deler du visse personoplysninger fra din sociale mediekonto med os, f.eks. dit navn, din e-mailadresse, fotos, liste over sociale mediekontakter, og eventuelle andre oplysninger, der kan være (eller som du gør) tilgængelige for os, når du forbinder din sociale mediekonto med eventuel konto, der tilbydes af os.

I mange tilfælde skal vi indsamle personoplysninger for at levere de ønskede tjenester til dig. Hvis du ikke tilvejebringer de ønskede personoplysninger, kan vi muligvis ikke levere tjenesterne. Hvis du videregiver eventuelle personoplysninger vedrørende andre personer til os eller til vores tjenesteudbydere i forbindelse med tjenesterne, erklærer du, at du har myndigheden til at gøre det, og til at give os tilladelse til at bruge personoplysningerne i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.

Brug af personoplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere bruger personoplysninger til legitime forretningsmæssige formål, når vi interagerer med forbrugere, offentligheden, fagfolk og vores kunder.

Interaktion med forbrugere og offentligheden

Vi bruger personoplysninger, når vi interagerer med forbrugere og offentligheden til følgende formål, herunder:

●      For at levere tjenesterne og efterkomme dine anmodninger.

−       For at levere tjenesterne til dig, såsom at oprette adgang til en konto, som du har oprettet hos os.

−       For at svare på dine forespørgsler og efterkomme dine anmodninger, når du kontakter os via en af ​​vores online-kontaktformularer, telefonisk eller på anden måde, for eksempel, når du sender os spørgsmål, forslag, komplimenter eller klager.

o   I det omfang du vælger at dele personoplysninger, f.eks. om din hud eller mundhygiejne, bruger vi de pågældende oplysninger i overensstemmelse med erklæringen, som vi giver til dig på det pågældende tidspunkt og med dit samtykke.

−       For at sende administrative oplysninger til dig, såsom ændringer til vores vilkår, betingelser og politikker.

−       For at give dig mulighed for at sende meddelelser til en anden person, gennem henvisninger eller "send til en ven"-funktioner.

−       For at formidle social delingsfunktionalitet, hvis du vælger at bruge en sådan funktionalitet.

−       For at yde kundeservice til dig.

●      For at give dig oplysninger om vores produkter og/eller andre markedsføringsmaterialer.

−       For at sende dig markedsføringsrelaterede e-mails med oplysninger om vores tjenester, produkter og andre nyheder om os.

●      Analyse af personoplysninger til virksomhedsrapportering og levering af personaliserede tjenester.

−       For at analysere eller forudsige dine præferencer med henblik på at udarbejde aggregerede trendrapporter om, hvordan vores digitale indhold bruges.

−       For bedre at forstå dig, så vi kan personalisere vores interaktioner med dig og give dig oplysninger og/eller tilbud, der er skræddersyet til dine interesser.

−       For bedre at forstå dine præferencer, så vi kan levere indhold via vores tjenester, som vi mener, ​​vil være relevant og interessant for dig.

●      For at give dig mulighed for at deltage i præmielodtrækninger, konkurrencer eller andre kampagner.

−       Vi kan tilbyde dig muligheden for at deltage i præmielodtrækninger, konkurrencer eller andre kampagner.

−       Nogle af disse kampagner har yderligere regler, der indeholder oplysninger om, hvordan vi bruger og videregiver dine personoplysninger.

●      For at give dig mulighed for at deltage i Colgate Bright Smiles, Bright Futures®-programmet.

−       For at administrere programmet.

−       For at sikre, at prøverne anvendes korrekt.

●      Samling og/eller anonymisering af personoplysninger.

−       Vi kan samle og/eller anonymisere personoplysninger, så de ikke længere betragtes som personoplysninger. Vi gør det for at generere andre oplysninger til vores brug, som vi kan bruge og videregive til ethvert formål.

●      For at opfylde vores forretningsmæssige formål.

−       Til revisioner, for at bekræfte, at vores interne processer virker som tilsigtet og er i overensstemmelse med lovmæssige, forskriftsmæssige eller kontraktmæssige krav.

−       Til svig- og sikkerhedsovervågningsformål, for eksempel, for at opdage og forhindre cyber-angreb eller forsøg på at begå identitetstyveri.

−       For at udvikle nye produkter og tjenester.

−       For at styrke, forbedre eller ændre vores nuværende produkter og tjenester.

−       For at administrere og indberette bivirkninger relateret til vores produkter.

−       For at identificere brugstendenser, for eksempel, for at forstå, hvilke dele af vores tjenester, der er mest interessante for brugere.

−       For at bestemme effektiviteten af ​​vores forbrugerkampagner, så vi kan tilpasse vores kampagner til vores brugeres behov og interesser.

−       For at drive og udvide vores forretningsaktiviteter.

Vi deltager i disse aktiviteter for at forvalte vores forhold til dig, for at overholde en juridisk forpligtelse, under visse omstændigheder, når vi har dit samtykke og/eller fordi vi har en legitim forretningsmæssig interesse.

Interaktion med fagfolk

Derudover indsamler og bruger vi og vores tjenesteudbydere oplysninger vedrørende fagfolk.

Sådanne oplysninger omfatter:

●      Dit foretrukne sprog

●      Erhvervsbiografi og uddannelse

●      Kontonummer og id for onlinebutik

●      Oplysninger relateret til dine licenser, specialiteter, tilhørsforhold, publikationer, akkreditiver og andre anerkendelser

●      Oplysninger relateret til din brug og køb af vores produkter, dine interaktioner med os, og tjenester, der ydes til dine patienter

Vi bruger personoplysninger om fagfolk til følgende formål (ud over de formål, der er anført under forbrugere og offentligheden), herunder:

●             For at efterkomme anmodninger relateret til vores professionelle tjenester.

−       For at betale for tjenester eller refundere udgifter.

−       For at hjælpe med at planlægge ture i forbindelse med vores forretning eller konferencer.

−       For at levere de produkter og prøver, som du har anmodet om.

−       For at identificere og interagere med fagfolk som videnskabelige eksperter eller professionelle ledere.

−       For at håndhæve de kontraktmæssige vilkår og betingelser, der regulerer vores forhold til fagfolk.

●             Interaktion med fagfolk

−       For at interagere med dig baseret på din faglige ekspertise og mening via digitale eller andre midler.

−       For at involvere dig i programmer/paneler bestående af fagfolk.

−       For at kontakte dig med henblik på din faglige ekspertise, for eksempel, i forbindelse med undersøgelser vedrørende produkter eller tjenester, der tilbydes af os eller et associeret selskab.

−       For at samarbejde med dig om begivenheder, publikationer eller rådgivende møder.

−       For at få dine synspunkter på produkter og tjenester, der markedsføres af os, et associeret selskab, eller en samarbejdspartner med henblik på udvikling og forbedring.
                      

●             For at give fagfolk mulighed for at deltage i særlige programmer, begivenheder eller kampagner.

−       I disse tilfælde kan vi bruge fagfolks personoplysninger på flere måder som beskrevet som led i disse særlige programmer, aktiviteter, begivenheder eller kampagner.

●      For at give fagfolk mulighed for at oprette en onlinebutik.

−       Vi giver fagfolk mulighed for at oprette en onlinebutik for at hjælpe dem med at tilvejebringe optimale patienttjenester og nem adgang til vores produkter.

●      For at opfylde vores forretningsmæssige formål.

−       For at overholde forpligtelser i forbindelse med bekæmpelse af korruption og gennemsigtighed.

−       For at spore og svare på bekymringer og opfylde vores lovgivningsmæssige overvågnings- og rapporteringsforpligtelser, herunder dem, der vedrører produktklager, produkt-/patientsikkerhed, og baggrundstjek.

−       For bedre at forstå, hvordan vores produkter og tjenester påvirker fagfolk og deres patienter.

Vi deltager i disse aktiviteter for at forvalte vores forhold til dig, for at overholde en juridisk forpligtelse, under visse omstændigheder, når vi har dit samtykke, til videnskabelige formål og/eller fordi vi har en legitim forretningsmæssig interesse.

Interaktion med kunder
 

Vi bruger personoplysninger om kunder til følgende formål (ud over de formål, der er anført under forbrugere og offentligheden), herunder:

●      For at levere tjenesterne og efterkomme dine anmodninger.

−       For at gennemføre dine transaktioner med os.

●      For at opfylde vores forretningsmæssige formål.

−       For at overholde forpligtelser i forbindelse med bekæmpelse af korruption og gennemsigtighed.

−       For at spore og svare på bekymringer og opfylde vores lovgivningsmæssige overvågnings- og rapporteringsforpligtelser, herunder dem, der vedrører produktklager, produkt-/patientsikkerhed, og baggrundstjek.

−       For bedre at forstå, hvordan vores produkter og tjenester påvirker fagfolk og deres patienter.

●      For at opfylde vores forretningsmæssige formål.

−       For at overholde forpligtelser i forbindelse med bekæmpelse af korruption og gennemsigtighed.

−       For at spore og svare på bekymringer og opfylde vores lovgivningsmæssige overvågnings- og rapporteringsforpligtelser, herunder dem, der vedrører produktklager, produkt-/patientsikkerhed, og baggrundstjek.

−       For bedre at forstå, hvordan vores produkter og tjenester påvirker fagfolk og deres patienter.

Vi deltager i disse aktiviteter for at forvalte vores forhold til dig, for at overholde en juridisk forpligtelse, under visse omstændigheder, når vi har dit samtykke og/eller fordi vi har en legitim forretningsmæssig interesse.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger:

●      Til vores datterselskaber og associerede selskaber til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.

−      Du kan se listen og placeringen af ​​vores datterselskaber eller associerede selskaber her

−       Colgate-Palmolive-datterselskabet eller det associerede selskab, der har indsamlet dine personoplysninger, vil være ansvarlig for personoplysninger om dig, der overføres og bruges.

●      Til vores tredjepartstjenesteudbydere for at formidle de tjenester, som de leverer til os.

−       Disse kan omfatte udbydere af tjenester såsom hosting af websteder, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreopfyldelse, tilvejebringelse af it og relateret infrastruktur, kundeservice, e-maillevering, revision og andre tjenester.

●      Til tredjeparter, for at give dem mulighed for at sende dig markedsføringsmeddelelser, i overensstemmelse med dine valg.

●      Til tredjepartssponsorer af præmielodtrækninger, konkurrencer og lignende kampagner, i overensstemmelse med dine valg.

●      I forbindelse med levering af vores professionelle tjenester, til andre selskaber, som vi samarbejder med om bestemte produkter eller tjenester.

−       Disse kan omfatte vores markedsføringspartnere for produkter, som vi i fællesskab udvikler og/eller markedsfører.

Ved at bruge tjenesterne, kan du også vælge at videregive personoplysninger.

−       Du kan videregive personoplysninger på opslagstavler, chat, profilsider, blogs og andre tjenester, hvorpå du kan slå oplysninger og indhold op (herunder, men ikke begrænset til, vores sociale mediesider). Bemærk venligst, at eventuelle personoplysninger, som du slår op eller videregiver via disse tjenester, bliver offentlige og kan være tilgængelige for andre brugere og offentligheden.

−       Du kan også videregive personoplysninger via din sociale delingsaktivitet. Når du forbinder din tjenestekonto med din sociale mediekonto, kan du dele oplysninger med dine venner, der er forbundet med din sociale mediekonto, med andre brugere og med din sociale mediekontoudbyder. Dermed giver du os tilladelse til at formidle denne deling af oplysninger, og du forstår, at brugen af ​​delte oplysninger vil blive reguleret af den sociale medieudbyders databeskyttelsespolitik.

Andre anvendelser og videregivelser

Vi bruger og videregiver også dine personoplysninger som nødvendigt eller passende:

●      For at overholde gældende lov og forordninger.

●      For at samarbejde med offentlige og statslige myndigheder.

●      For at samarbejde med retshåndhævende myndigheder.

●      I forbindelse med et salg, en omstrukturering, joint venture eller anden forretningstransaktion, hvor vi har en legitim interesse i at videregive eller overføre dine personoplysninger til en tredjepart.

●      Af andre juridiske årsager, såsom håndhævelse af vores vilkår og betingelser eller beskyttelse af vores rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom og/eller dem tilhørende vores datterselskaber eller associerede selskaber, dig eller andre.

Disse anvendelser og videregivelser af dine personoplysninger kan forekomme uden for dit bopælsland.

ANDRE OPLYSNINGER

 "Andre oplysninger" er eventuelle oplysninger, der ikke afslører din specifikke identitet eller ikke knytter sig direkte til en identificérbar enkeltperson:

●      Browser- og enhedsoplysninger

●      Oplysninger om app-brug

●      Oplysninger indsamlet via cookies, pixel tags og andre teknologier

●      Demografiske og andre oplysninger tilvejebragt af dig, der ikke afslører din specifikke identitet

●      Oplysninger, der er blevet samlet på en sådan måde, at de ikke længere afslører din specifikke identitet

Visse andre oplysninger betragtes som personoplysninger i nogle lande. Hvis vi er forpligtede til at behandle andre oplysninger som personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, vil vi bruge og videregive dem til de formål, hvortil vi bruger og videregiver personoplysninger, som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.

Indsamling af andre oplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere kan indsamle andre oplysninger på forskellige måder, herunder:

●      Gennem din browser eller enhed

●      Visse oplysninger indsamles af de fleste browsere eller automatisk via din enhed, såsom din MAC-adresse (Media Access Control - medieadgangskontrol), computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, navn på og version af operativsystem, enhedsproducent og -model, sprog, internetbrowsertype og -version, og navnet på og versionen af tjenesterne (såsom appen), som du bruger.

●      Gennem din brug af en app

●      Når du henter og bruger en app, kan vi og vores tjenesteudbydere spore og indsamle oplysninger om app-brug, såsom dato og klokkeslæt, hvor appen på din enhed tilgår vores servere, og hvilke oplysninger og filer, der er hentet til appen baseret på dit enhedsnummer.

●      Brug af cookies

●      Cookies er små stykker data, der opbevares direkte på den computer, som du bruger. Cookies giver os mulighed for at indsamle oplysninger såsom browsertype, tid brugt på tjenesterne, besøgte sider, henvisende websteder og andre trafikoplysninger. For flere oplysninger om cookies, se vores cookies-politik

Vi svarer ikke på 'do-not-track'-signaler på nuværende tidspunkt. Hvis du ikke vil have oplysninger indsamlet ved brug af cookies, giver de fleste browsere dig mulighed for automatisk at afvise cookies eller få valget mellem at afvise eller acceptere en bestemt cookie (eller cookies) fra et bestemt websted. Du kan også få flere oplysninger på http://www.allaboutcookies.org. Men hvis du ikke accepterer cookies, kan du opleve en smule ulejlighed i forbindelse med din brug af tjenesterne. Du modtager muligvis heller ikke annoncering eller andre tilbud fra os, der er relevante for dine interesser og behov.

●      Brug af pixel tags og andre lignende teknologier

●      Pixel tags (også kendt som web beacons og klare GIF'er) kan bl.a. bruges til at spore handlingerne fra brugere af tjenesterne (herunder e-mailmodtagere), måle effektiviteten af ​​vores markedsføringskampagner, og kompilere statistikker om brugen af tjenesterne og svarfrekvenser.

●      Analyse

●      Vi bruger Google Analytics, der bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle og analysere oplysninger om brug af tjenesterne og rapportere om aktiviteter og trends. Denne tjeneste kan også indsamle oplysninger vedrørende brugen af ​​andre websteder, apps og online-ressourcer. Du kan få flere oplysninger om Googles praksisser ved at besøge www.google.com/policies/privacy/partners/, og fravælge dem ved at hente browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics, der er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

●      Brug af Adobe Flash-teknologi (herunder Flash lokale delte objekter ("Flash LSO'er")) og andre lignende teknologier

●      Vi kan bruge Flash LSO'er og andre teknologier til bl.a. at indsamle og opbevare oplysninger om din brug af tjenesterne. Hvis du ikke vil have Flash LSO'er opbevaret på din computer, kan du justere indstillingerne for din Flash Player for at blokere Flash LSO-opbevaring ved hjælp af værktøjerne i panelet med opbevaringsindstillinger for webstedet. Du kan også gå til panelet med globale opbevaringsindstillinger og følge instruktionerne. Bemærk, at indstilling af Flash Player til at begrænse accept af Flash LSO'er kan reducere eller hæmme funktionaliteten af nogle Flash-applikationer.

●      IP-adresse

●      Din IP-adresse tildeles automatisk til din computer af din internettjenesteudbyder. En IP-adresse kan identificeres og logges automatisk i vores serverlogfiler, når en bruger tilgår tjenesterne, sammen med tidspunktet for besøget og de(n) besøgte side(r). Indsamling af IP-adresser er standard praksis og udføres automatisk af mange websteder, applikationer og andre tjenester. Vi bruger IP-adresser til formål såsom beregning af brugsniveauer, diagnosticering af serverproblemer og administration af tjenesterne. Vi kan også aflede din omtrentlige placering fra din IP-adresse.

●      Fysisk placering

●      Vi kan indsamle din enheds fysiske placering ved, for eksempel, brug af satellit, mobiltårn eller Wi-Fi-signaler. Vi kan bruge enhedens fysiske placering til at levere personaliserede stedbaserede tjenester og indhold til dig. I nogle tilfælde kan du få lov til at tillade eller afvise sådanne anvendelser af din enheds placering, men hvis du gør, kan vi muligvis ikke levere relevante, personaliserede tjenester og indhold til dig.

Anvendelser og videregivelser af andre oplysninger
 

Vi kan bruge og videregive andre oplysninger til ethvert formål, undtagen hvor vi er forpligtet til at gøre andet i henhold til gældende lov. I nogle tilfælde kan vi kombinere andre oplysninger med personoplysninger. Hvis vi gør det, behandler vi de kombinerede oplysninger som personoplysninger, så længe de er kombineret.

SIKKERHED

Vi søger at anvende rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte personoplysninger inden for vores organisation. Desværre er ingen dataoverførsel eller opbevaringssystem med garanti 100 % sikkert. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker, bedes du omgåendes underrette os ved at kontakte forbrugeranliggender.

VALG OG ADGANG

Dine valg vedrørende vores brug og videregivelse af dine personoplysninger

Vi giver dig valg vedrørende vores brug og videregivelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Du kan fravælge:

●      Modtagelse af elektroniske meddelelser fra os: Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsrelaterede e-mails eller sms-beskeder fra os, kan du fravælge ved at følge instruktionerne i enhver sådan meddelelse eller ved at kontakte forbrugeranliggender.

●      Modtagelse af markedsføringsmeddelelser relateret til vores professionelle tjenester: Hvis du bruger vores professionelle tjenester og ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, kan du fravælge ved at kontakte forbrugeranliggender. I din anmodning bedes du angive dit navn og din adresse, hvor du ikke længere ønsker at blive kontaktet.

●      Vores deling af dine personoplysninger med datterselskaber eller associerede selskaber til deres direkte markedsføringsformål: Hvis du foretrækker, at vi fremadrettet ophører med at dele dine personoplysninger med vores datterselskaber eller associerede selskaber til deres direkte markedsføringsformål, kan du fravælge denne deling ved at kontakte forbrugeranliggender.

●      Vores deling af dine personoplysninger med ikke-associerede tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål: Hvis du foretrækker, at vi fremadrettet ophører med at dele dine personoplysninger med ikke-associerede tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål, kan du fravælge denne deling ved at kontakte forbrugeranliggender.

Vi vil forsøge at efterkomme din(e) anmodning(er) så hurtigt som muligt. Bemærk venligst, at hvis du fravælger modtagelse af markedsføringsrelaterede meddelelser fra os, kan vi stadig sende dig vigtige administrative meddelelser, som du ikke kan fravælge.

Hvordan du kan få adgang til, ændre eller slette dine personoplysninger

Hvis du gerne vil gennemgå, berigtige, opdatere, skjule, begrænse eller slette personoplysninger, som du tidligere har tilvejebragt for os, gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine oplysninger, eller hvis du ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at sende dem til et andet selskab (i det omfang denne ret til dataoverførbarhed tildeles dig i henhold til gældende lovgivning), kan du kontakte os ved at kontakte forbrugeranliggender. Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Af hensyn til din beskyttelse kan vi kun efterkomme anmodninger fsva. de personoplysninger, der er knyttet til den specifikke e-mailadresse, som du bruger til at sende os din anmodning, og vi skal muligvis bekræfte din identitet, inden vi efterkommer din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt.

Bemærk venligst, at vi muligvis skal beholde visse oplysninger til dokumentopbevaringsformål og/eller for at gennemføre eventuelle transaktioner, som du begyndte forud for anmodningen om en ændring eller sletning (f.eks. når du foretager et køb eller deltager i en kampagne, vil du muligvis ikke kunne ændre eller slette de tilvejebragte personoplysninger, indtil efter gennemførslen af ​​et sådant køb eller en sådan kampagne), eller for at kunne efterkomme fravalgsanmodninger.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger så længe som nødvendigt eller tilladt i henhold til formålet/formålene, hvortil de blev indsamlet og i overensstemmelse med gældende lov og virksomhedspolitik.

Kriterierne, der anvendes til bestemmelse af vores opbevaringsperioder omfatter:

●      Den tidsperiode under hvilken vi leverer tjenesterne til dig (for eksempel, så længe du har en konto hos os eller fortsætter med at bruge tjenesterne),

●      Den tidsperiode under hvilken vi har et løbende forhold til dig;

●      Hvorvidt der er en lovlig forpligtelse, som vi er underlagt (for eksempel kræver visse love, at vi fører optegnelser over dine transaktioner i en vis periode, før vi kan slette dem), og

●      Hvorvidt opbevaring er tilrådeligt på grund af vores juridiske position (fsva. gældende forældelsesperioder, retssager, offentlige undersøgelser eller lovgivningsmæssige hensyn).

TREDJEPARTSTJENESTER

Denne databeskyttelsespolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, eventuelle tredjeparters databeskyttelses- eller andre praksisser, herunder eventuel tredjepart, der driver eventuelt websted eller tjeneste, som tjenesterne linker til. Medtagelsen af ​​et link på tjenesterne indebærer ikke godkendelse af det linkede websted eller tjeneste af os eller af vores datterselskaber eller associerede selskaber.

Desuden er vi ikke ansvarlige for dataindsamlings-, brugs-, videregivelses- eller sikkerhedspolitikkerne eller -praksisserne tilhørende andre organisationer eller eventuelle andre app-udviklere, app-udbydere, udbydere af sociale medieplatforme, operativsystemudbydere, trådløse tjenesteudbydere eller enhedsproducenter, herunder med hensyn til personoplysninger, som du videregiver til andre organisationer gennem eller i forbindelse med appsene eller vores sociale mediesider.

VORES ANNONCERING

Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer for varer og tjenester, som kan være af interesse for dig, når du tilgår og bruger tjenesterne og andre websteder eller onlinetjenester.

Sådanne annoncer vises baseret på din adgang til og brug af vores tjenester og andre websteder eller onlinetjenester på enhver af ​​dine enheder, samt på oplysninger modtaget fra tredjeparter. Tredjepartsannonceringsvirksomheder muliggør dette ved at anbringe eller genkende en unik cookie på din browser (herunder ved brug af pixel tags). De bruger også disse teknologier, sammen med de oplysninger, som de indsamler om din onlinebrug, til at genkende dig på tværs af de enheder, som du bruger, såsom en mobiltelefon og en bærbar computer. Hvis du vil have flere oplysninger om denne praksis, og for at finde ud af, hvordan du fravælger den på skrivebords- og mobilbrowsere på den pågældende enhed, hvorpå du tilgår denne databeskyttelsespolitik, bedes du besøge http://optout.aboutads.info/#/ og http://optout.networkadvertising.org/#/.

MINDREÅRIGE

Medmindre andet er angivet, er tjenesterne ikke rettet mod mindreårige som defineret i gældende lovgivning. I USA er mindreårige f.eks. enkeltpersoner under 13 år, og i EØS overholder vi medlemsstaternes love, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra mindreårige. Hvis du tilvejebringer personoplysninger om mindreårige for os, erklærer du, at du er behørigt bemyndiget til at gøre det, og at du efter anmodning kan påvise en sådan bemyndigelse.

RETSKREDS OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL

Dine personoplysninger kan opbevares og behandles i ethvert land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi ansætter tjenesteudbydere, og ved at bruge tjenesterne forstår du, at dine personoplysninger vil blive overført til lande uden for dit bopælsland, til virksomheder, der kan have databeskyttelsesregler, der adskiller sig fra dit eget lands regler. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i de pågældende andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.

Nogle af landene uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som ydende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarderne (den fulde liste over disse lande er tilgængelig her. For overførsler fra EØS til lande, der ikke anses for at yde et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau af Europa-Kommissionen, har vi indført passende foranstaltninger, såsom standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen for at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at klikke her.

FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Medmindre vi specifikt anmoder om det, beder vi dig om ikke at sende os, og ikke videregive, eventuelle følsomme personoplysninger (f.eks. CPR-numre, oplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religion eller andre overbevisninger, biometriske eller genetiske karakteristika, straffeattest eller fagforeningsmedlemskab) på eller gennem tjenesterne eller på anden måde til os.

TREDJEPARTSBETALINGSTJENESTE

Vi kan bruge en tredjepartsbetalingstjeneste til at behandle betalinger foretaget gennem tjenesterne. Hvis du ønsker at foretage en betaling gennem tjenesterne, vil dine personoplysninger blive indsamlet af en sådan tredjepart og ikke af os, og vil være underlagt tredjepartens databeskyttelsespolitik, snarere end denne databeskyttelsespolitik. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for denne tredjeparts indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger.
 

OPDATERINGER TIL DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK

"SIDST OPDATERET"-teksten øverst i denne databeskyttelsespolitik angiver, hvornår denne databeskyttelsespolitik sidst blev revideret. Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede databeskyttelsespolitik på tjenesterne. Din brug af tjenesterne efter disse ændringer betyder, at du accepterer den reviderede databeskyttelsespolitik.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

Klik her for at identificere den dataansvarlige, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger i henhold til denne databeskyttelsespolitik.

Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte forbrugeranliggender eller:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

USA

YDERLIGERE OPLYSNINGER FOR EØS

Du kan indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed i dit land eller dit område, eller hvor en påstået overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning har fundet sted. En liste over databeskyttelsesmyndigheder er tilgængelig på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Dine personoplysninger og Facebook

Som en del af vores tjenester bruger vi visse Facebook-produkter til analyse og/eller annoncering.  Disse produkter kan dele dine personoplysninger med Facebook, herunder Facebook Ireland Limited og Facebook, Inc. For yderligere oplysninger om Facebooks brug af disse oplysninger, bedes du besøge vilkårene for Facebook Custom Audiences og vilkårene for Facebook Business Tool. Facebook Ireland Limited er en fælles dataansvarlig for disse personoplysninger.  For oplysninger vedrørende forholdet mellem fælles dataansvarlige og Facebook Ireland Limiteds ansvarsområder, bedes du besøge Facebooks dataansvarlig-tillæg.  For yderligere oplysninger om, hvordan Facebook behandler personoplysninger, og hvordan du kan udøve dine rettigheder, bedes du besøge Facebook Irelands datapolitik.  Facebook Ireland Limited overfører personoplysninger fra EØS til Facebook, Inc. i USA til opbevaring og viderebehandling.  For oplysninger om denne overførsel, bedes du besøge Facebooks EU-dataoverførselstillæg.