detergent regulation

De produktnavne, der er angivet på ingredienslisten, er interne generiske navne, som kan afvige fra det produktnavn, der er nævnt på etiketten. Uanset denne tilsyneladende uoverensstemmelse er listen over ingredienser, der er knyttet til hvert produktnavn, korrekt.

OK