red-cp-background

Ophavs- og varemærkerettigheder m.v.

Du bør antage, at alt hvad du ser eller læser på denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder, medmindre andet er angivet, og at det kun må bruges i henhold til disse vilkår og betingelser. Colgate-Palmolive A/S giver ingen garantier for, at din eventuelle brug af materiale gengivet på hjemmesiden ikke vil krænke rettigheder tilhørende Colgate-Palmolive eller tredjemand, som ikke er en del af Colgate-Palmolive koncernen. Billeder, tekst, lyd, software og andet materiale på hjemmesiden enten tilhører eller er brugt med tilladelse specifikt til Colgate-Palmolive A/S. Det er forbudt at bruge det nævnte materiale, medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser, at sådan brug er lovlig. Enhver uautoriseret brug af materialet kan være i strid med ophavsretsloven eller anden lovgivning.

Alle varemærker og logoer m.v., der er gengivet på denne hjemmeside, enten tilhører eller er brugt med tilladelse specifikt til Colgate-Palmolive A/S. Brug af disse varemærker eller logoer m.v. er strengt forbudt, medmindre det sker efter skriftlig tilladelse fra Colgate-Palmolive A/S eller den tredjemand, som det pågældende varemærke eller logo m.v. måtte tilhøre.