Børn og unge

Colgate-Palmolive A/S anerkender behovet for særlig påpasselighed i relation til markedsføring over for børn og unge, herunder interaktiv markedsføring på Internettet. Det er vores hensigt at efterleve de gældende regler om markedsføring over for børn og unge, herunder Det Internationale Handelskammers kodeks for god reklamepraksis, og forældre opfordres til at deltage i og/eller overvære deres børns aktiviteter på hjemmesiden.